9. ročník

9.

Třídní učitel Mgr. Weberová Alena

Celkem žáku 23 z toho chlapců 13 dívek 10