9. ročník

9.A

Třídní učitel Mgr. Martin Hubáček

Celkem žáku z toho chlapců dívek


 

9.B

Třídní učitel Mgr. Tamara Rákosníková

Celkem žáku z toho chlapců dívek