8. ročník

8.A
Třídní učitel Ing. Lea Šveráková

Celkem žáku z toho chlapců dívek


 

8.B
Třídní učitel Mgr. Helena Dvořáková

Celkem žáku z toho chlapců dívek