8. ročník

8.A
Třídní učitel Mgr. Martin Hubáček

Celkem žáku 17 z toho chlapců 8 dívek 9


 

8.B
Třídní učitel Mgr. Tamara Rákosníková

Celkem žáku 17 z toho chlapců 6 dívek 11