7. ročník

7.A

Třídní učitel Mgr. Markéta Jungwirthová

Celkem žáku z toho chlapců dívek

7.B

Třídní učitel Mgr. Pavel Pechek

Celkem žáku z toho chlapců dívek