7. ročník

7.A

Třídní učitel Ing. Lea Šveráková

Celkem žáku 20 z toho chlapců 14 dívek 6


7.B

Třídní učitel Mgr. Helena Dvořáková

Celkem žáku 15 z toho chlapců 10 dívek 5