4. ročník

4.A

Třídní učitel Mgr. Kautmanová Lenka

Celkem žáků 18 z toho chlapců 9 dívek 9


 

4.B

 Třídní učitel Mgr. Eva Novotná

Celkem žáků 20 z toho chlapců 10 dívek 10