3. ročník

3.

Třídní učitel Mgr. Markéta Horáková
Celkem žáků z toho chlapců dívek