Provozní zaměstnanci

Provozní zaměstnanci
Ing. Jana Capůrková – ekonomka školy
Václav Veber – školník
Alena Švancarová - uklízečka
Šárka Bauerová - uklízečka
Jana Salounová - uklízečka
Jana Marková - uklízečka