Back to Top

Provozní zaměstnanci

Provozní zaměstnanci
Ing. Jana Capůrková – ekonomka školy
Václav Veber – školník
Alena Švancarová – uklízečka
Šárka Bauerová – uklízečka
Jana Salounová – uklízečka
Klára Bendová – uklízečka