Back to Top

Školní jídelna

Zaměstnanci školní jídelny

Jarmila Kapuscinská – vedoucí školní jídelny

Šárka Geierová – vedoucí kuchařka

Jana Marková – pomocný pracovník v kuchyni

Alena Kašperová – kuchařka

Irena Pokorná – pomocný pracovník v kuchyni

Tatjana Fenclová – pomocný pracovník v kuchyni