Back to Top

Pedagogové

Vedení školy

Mgr. Michal Novotný – ředitel školy, Tv, koordinátor ŠVP, metodik ICT
Mgr. Marta Kadlecová – zástupkyně ředitele, Ma

 

1. stupeň

Mgr. Jindřiška Krankušová – 1.B
Mgr. Markéta Horáková – 1.A
Mgr. Marie Diblíková – 2.A
Mgr. Jana Dubovská – 2.B
Mgr. Jana Tažejová – 5.C
Mgr. Lenka Kautmanová – 5.A
Mgr. Eva Novotná – 3.
Mgr. Jana Ondřichová – 5.B
Mgr. Věra Bošková – 4.
Mgr. Lenka Wiesnerová
Bc. Michaela Kalistová – asistent pedagoga
Barbora Podlešáková – asistent pedagoga
Zuzana Beránková, DiS.- asistent pedagoga
Gabriela Vaněčková – asistent pedagoga

 

2. stupeň
Ing. Lea Šveráková – 9.A výchovný poradce, metodik prevence
Mgr. Helena Dvořáková – 9.B
Mgr. Martin Hubáček – 6.A
Mgr. Tamara Rákosníková – 6.B
Mgr. Alena Weberová – 7.A
Mgr. Markéta Jungwirthová – 8.A
Mgr. Jindřiška Koubová
Ing. Jiří Vejvoda – metodik ICT
Mgr. Pavel Pechek – 8.B
Mgr. Michaela Karešová – 7.B
Mgr. Šárka Žlábková

 

 

Školní družina

Alena Nováková – vychovatelka ŠD 2

Blanka Matoušková – vychovatelka ŠD 1