Back to Top

Pedagogové

Vedení školy

Mgr. Michal Novotný – ředitel školy, Tv, koordinátor ŠVP, metodik ICT
Mgr. Marta Kadlecová – zástupkyně ředitele, Ma

 

1. stupeň

Mgr. Lenka Kautmanová – 1.A
Mgr. Jindřiška Krankušová – 1.B
Mgr. Marie Diblíková – 2.A
Mgr. Jana Dubovská – 2.B
Mgr. Markéta Horáková – 3.A
Mgr. Jana Tažejová – 3.B
Mgr. Jana Ondřichová – 4.
Mgr. Eva Novotná – 5.
Mgr. Lenka Wiesnerová
Mgr. Věra Bošková
Bc. Michaela Kalistová – asistent pedagoga
Eva Schönová – asistent pedagoga
Zuzana Beránková, DiS.- asistent pedagoga
Gabriela Vaněčková – asistent pedagoga

Mgr. Alena Kočovská – asistent pedagoga
Marie Košková – asistent pedagoga

 

2. stupeň
Mgr. Pavla Albertová – 6.
Ing. Lea Šveráková – 7.A výchovný poradce, metodik prevence
Mgr. Markéta Jungwirthová – 7.B
Mgr. Helena Dvořáková – 7.C
Mgr. Martin Hubáček – 8.A
Mgr. Pavel Pechek – 8.B
Mgr. Alena Weberová – 9.A
Mgr. Michaela Karešová – 9.B
Ing. Jiří Vejvoda – metodik ICT
Mgr. Michaela Bartošíková

 

 

Školní družina

Alena Nováková – vychovatelka ŠD 2

Blanka Matoušková – vychovatelka ŠD 1