Pedagogové

Vedení školy

Mgr. Michal Novotný - ředitel školy, Tv, koordinátor ŠVP, metodik ICT
Mgr. Marta Kadlecová – zástupkyně ředitele, Ma, Tv

 

1. stupeň

Mgr. Jindřiška Krankušová – 1.
Mgr. Markéta Horáková – 2.
Mgr. Marie Diblíková – 3.A
Mgr. Jana Dubovská – 3.B
Mgr. Jana Tažejová – 3.C
Mgr. Lenka Kautmanová - 4.A
Mgr. Eva Novotná – 4.B
Mgr. Jana Ondřichová - 5.A
Mgr. Věra Bošková – 5.B
Bc. Michaela Kalistová - asistent pedagoga
Barbora Podlešáková - asistent pedagoga
Zuzana Beránková, DiS.- asistent pedagoga
Gabriela Vaněčková - asistent pedagoga

 

2. stupeň
Ing. Lea Šveráková – 7.A, Ma, Fy, Př, Nj, + výchovný poradce, metodik prevence
Mgr. Helena Dvořáková – 7.B, Č, Ze, Hv
Mgr. Martin Hubáček – 8.A, Ma, Fy, Pč,
Mgr. Tamara Rákosníková – 8.B, Př, Ch, Tv, Aj
Mgr. Alena Weberová – 9., D, Čj, Pč
Mgr. Markéta Jungwirthová – 6.A., Aj, Nj
Mgr. Jindřiška Koubová – Čj, Ov, Pč, Ze, D, Hv,
Mgr. Michaela Bartošíková – Fy, IKT, + metodik ICT
Mgr. Pavel Pechek – 6.B, Tv, Pč, Ze, Př
Mgr. Pavla Albertová – Nj, Aj,
Mgr. Jan Horák - VV

 

 

Školní družina

Alena Nováková – vychovatelka ŠD 2

Blanka Matoušková – vychovatelka ŠD 1