Back to Top

Ozvučení sportovní haly základní školy

Dotace Jihočeského kraje pro rok 2021

Dotační program: Podpora sportu

Opatření č. 2: Obnova vybavení sportovišť a jejich zázemí

 

Název projektu: Ozvučení sportovní haly základní školy

 

Podpořeno KÚ:

Celkové náklady: 148 750 Kč

Požadované prostředky: 116 025 Kč

Schválené prostředky: 50 000 Kč

Podíl dotace na nákladech projektu v % – 78%

 

Termín realizace projektu: 6/2021 – 9/2021