Projekty ve fázi schvalování

Vdělávání pro všechny II

výzvy č. 02_18_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) - MRR v prioritní ose 3

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

 

datum zahájení fyzické realizace projektu 01. 10. 2018
celková doba realizace projektu 24 měsíců
datum ukončení fyzické realizace projektu 30. 09. 2020

 

V rámci dotace realizujeme:

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Klub komunikace v cizím jazyce

Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

 

Délka trvání projektu: 2 roky

Celková dotace: 927 344 Kč

 

Uznatelné výdaje:

mzdové prostředky

materiál přímo související s aktivitami: stavebnice, deskové hry, nábytek, učební pomůcky, vybavení klubů,..

ostatní výdaje: kopírovací materiál, kancelářský materiál…..

 

DISPOZIČNÍ FOND
Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko CÍL EÚS 2014-2020 – 6. výzva

Těšíme se na setkání v roce 2019“

Květen 2019 (29.4. – 3.5.2019) – 5 ti denní výukový pobyt v německém Falkensteinu žáků 6. tříd

Žádost o dotaci podána 19.10.2018

Celková dotace: 2070,15 EUR