Projekty ve fázi schvalování

Podpora rozvoje klíčových kompetencí - ZŠ profesora Josefa Brože Vlachovo Březí

Název projektu: Podpora rozvoje klíčových kompetencí - ZŠ profesora Josefa Brože Vlachovo Březí
Číslo výzvy: výzva č.47 Infrastruktura základních škol
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Investiční priorita: 06.2.67 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu
Celkové výdaje projektu: 11,2 mil. Kč
 
Aktivity projektu:
 
Učebna rukodělných prací
Multifunkční učebna 1. stupně ZŠ
Jazyková učebna
Zajištění bezbariérovosti ZŠ profesora Josefa Brože Vlachovo Březí
Zajištění konektivity ZŠ
 

Učebna pro jazykové vzdělávání

Název projektu: Učebna pro jazykové vzdělávání

Číslo výzvy: výzva č.47 Infrastruktura základních škol

Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program

Prioritní osa: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Investiční priorita: 06.2.67 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu

Celkové výdaje projektu: 1 782 340 Kč

 

Aktivity projektu:

 

Učebna pro jazykové vzdělávání – celková rekonstrukce