Back to Top

Zahraniční granty

Dotace Německo – partnerství ZŠ PJB Vlachovo Březí a MS Riedlhütte (D)

DISPOZIČNÍ FOND
Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko CÍL EÚS 2014-2020

„Těšíme se na setkání v roce 2018“

Květen 2018 – 5-ti denní výukový pobyt v německém Falkensteinu žáků budoucích 6. tříd

Květen 2018 – 15. Mezinárodní setkání žáků 3 škol, 3 měst ze 3 zemí ve Vl. Březí

Září 2018 – setkání žáků ZŠ PJB s žáky PFM Riedlhütte v Lipně nad Vltavou a Rožmberku, společné setkání žáků obou partnerských škol v předhůří Šumavy a na Šumavě

Stručný popis aktivit projektu:

V roce 2017 vstoupí partnerství naší školy a školy MS PFM Riedlhütte do 18. roku své existence. S tímto naším posledním předkládaným projektem – Těšíme se na setkání v roce 2018 navazujeme na úspěšně realizované projekty z poslední doby. Tomu také odpovídá obsah a cíl našeho projektu: pokračovat v partnerství, poznávat kulturu, historii a přírodu obou sousedících zemí. Obnovovat, prohlubovat a objevovat přátelství mezi lidmi – žáky a učiteli. Toto je prvořadým cílem našeho snažení. V našem projektu se soustřeďujeme na 3 stěžejní akce. Zde uvádíme jen jejich stručnou charakteristiku 1.) V květnu 2018 se žáci 6. tříd zúčastní společného 5-ti denního pobytu našich a německých dětí ve Falkensteinu. 2.) Na konci května 2018 jsme pořadateli již 15. Mezinárodního setkání žáků 3 škol ze 3 měst (Vlachovo Březí, Baumgartenberg =vhodné území – okres Perg a Riedlhütte) a 3 zemí (ČR, Rakousko a Německo). 3.) Na závěr našeho projektu, v září 2018 dojde k setkání žáků obou partnerský škol na hranicích států CZ-A-D. Environmentální a historické zaměření společného setkání v předhůří Šumavy a na Šumavě – umožní učitelům a žáků ob ou partnerských škol poznat historii a environmentální oblast regionu, tentokrát oblast Jižních Čech.

celkové způsobilé výdaje: 5057,07 €

z prostředků ERDF: 4297,07 €

stav žádosti: žádost podpořena

podpis smlouvy: 20.7.2017

Na společné česko-rakouské cestě 2014 + Setkání 3 škol 3 měst 3 zemí


Evropský fond pro regionální rozvoj
Fond malých projektů
Jižní Čechy/Dolní Rakousko/Horní Rakousko
Celkové výdaje projektu: 2 488,00 EUR
Finanční příspěvek ERDF: 2 113,00 EUR
Příspěvek ZŠ PJB Vlachovo Březí: 375,00 EUR
Aktivity projektu:
Květen 2014: 11.Sportovní setkání žáků 3 škol ze 3 zemí v Baumgartenbergu – A
23.5.2014 (pátek) – cca 3 učitelé a 30 žáků
dopoledne: sportovní soutěže, prohlídka školy a města
odpoledne: vyhlášení výsledků, občerstvení – oběd v BGB, kulturní program
odpoledne: návštěva keltské vesnice – Keltendorf v obci Mitterkirchen – poznáváme historii regionu obou partnerů projektu

Srpen 2014: Pracovní návštěva vedení ZŠ PJB Vlachovo Březí v HS Baumgartenberg – společná příprava setkání v září 2014

Září 2014: Společné setkání obou škol na 1/2 cesty na Šumavě a předhůří Šumavy
19.9.2014 (pátek) – cca 3 učitelé a 30 žáků
Prohlídka hradu Rožmberk – poznáváme historii regionu obou partnerů projektu

Společný oběd žáků z BGB a Vlachova Březí

Návštěva Stezky korunami stromů Lipno – poznáváme a učíme se znát environmentální oblast regionu obou partnerů projektu.

Těšíme se na další setkání v roce 2013 a 2014


Dispoziční fond
Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013
Celkové výdaje projektu: 1616 EUR
Finanční příspěvek Dispozičního fondu: 1371 EUR
Příspěvek ZŠ PJB Vlachovo Březí: 245 EUR
Aktivity projektu:
V říjnu 2012 jsme zahájili praktickou přípravu na realizaci našeho projektu. První akce projektu se uskutečnila 14. 11.2012, kdy jsme navštívili PFM Riedlhütte a společně s touto naší partnerskou školou navštívili dva průmyslové podniky na obou stranách hranice států (firma S&S v Schönbegu a firma HATZ ve Vlachově Březí). Do této aktivity projektu vstoupil Pracovní úřad v Passau a cestu do obou průmyslových podniků financoval. Na základě této skutečnosti jsme požádali o změnu v projektu (9.12.2013), žádosti bylo vyhověno a tak jsme 21.1.2014 vyrazili do německého Neuschenau, kde se uskutečnilo první setkání českých a německých dětí, které si od začátku letošního školního roku vzájemně dopisují. Kromě navázání prvního kontaktu žáků, jsme měli možnost se nejen účastnit několika her v prostředí environmentální stezky v Bavorském lese, ale také navštívit dům Hanse Eisenmanna, kde se nachází informační centrum. Zde se děti najedly, jmenovitě seznámily a posléze společně prozkoumaly expozice informačního centra.
V březnu 2013 (21.3.2013) jsme navštívili partnera projektu a jedna skupina našich žáků se při tom zúčastnila 9.ročníku tradičního mezinárodního fotbalového turnaje, tentokrát v Schönbergu. Druhá skupina se účastnila tradiční setkání žáků ZŠ PJB Vlachovo Březí a Paul-Friedl-Mittelschule Riedlhütte. Žáci tehdejšího 7. ročníku se tentokrát se svými vrstevníky, s nimiž si během školního roku dopisovali, sešli v německém Neuschönau, kde nejprve pod dohledem strážců národního parku Bavorský les prošli vědomostní soutěží v oblasti ochrany přírody v informačním centru Hans-Eisenmann-Haus. Poté se navzájem více poznávali prostřednictvím kooperativních her, společně posvačili, vyměnili si drobné dárky a vydali se zasněženou naučnou stezkou za zvířaty žijícími na Šumavě, na níž spatřili i rysa ostrovida. Celý den spolu hovořili německy nebo anglicky a upevňovali své přátelské vztahy.
V pátek 10.května vyrazila třicetičlenná skupina žáků do Německa. Cílem jejich cesty byla partnerská škola Paul-Friedl Mittelschule Riedlhütte. Každoročně se v první polovině května koná sportovní setkání tří škol, kterými jsou naše ZŠ PJB, HS Baumgartenberg (Rakousko) a výše zmíněná škola německá. Pořadatelství se každoročně předává a po našem loňském se v letošním roce uspořádání této organizačně velmi náročné akce ujala škola v Riedlhütte a štafetu pro příští rok předá škole v rakouském Baumgartenbergu. Jelikož bylo velmi špatné počasí, což už se nám v minulých letech několikrát přihodilo, museli organizátoři vyjít se záložním plánem „B“ – s mokrou variantou. Žáci obou škol byli rozděleni do 8 smíšených družstev po 6 sportovcích a museli se vypořádat s deseti připravenými úkoly. Soutěž byla kopií v Německu populární televizní soutěže mající jedno společné kritérium – co všechno se dá stihnout za 1 minutu. Kromě sportovní náplně měla naše cesta do Německa ještě jeden cíl a to mezinárodní setkání žáků dopisovatelů, kteří se v průběhu školního roku několikrát navštívili a pravidelně si spolu vyměňovali korespondenci.

Ve čtvrtek 20. února se v naší škole uskutečnil jubilejní 10. ročník mezinárodního turnaje v sálové kopané. Každým rokem se pořadatelství tohoto mezinárodního turnaje ujme jiná spřátelená škola. Do tohoto sportovního podniku jsou zapojeny tyto školy: Diterich-Bonhoeffer – Schule Schönberg, VS Perlesreut, Paul-Friedl-Mittelschule Riedlhütte, Zakladni škola profesora Josefa Broze Vlachovo Brezi
Pořadatelství 10. ročníku připadlo na nás a po důkladné přípravě, která probíhá korespondencí a ústní komunikací s jednotlivými školami již od ledna, jsme ráno v 9 hodin přivítali výpravu tří škol z Německa. Uvítání účastníků proběhlo v Galerii BoMBa, kde jsme především pro vedoucí partnerských škol měli připravené překvapení v podobě video prezentace, jejíž obsahem byly fotografie zachycující společné akce za posledních 10 let a je nutné říci, že prezentace udělala velkou radost a to především zakladatelům partnerského vztahu škol panu řediteli Berndu Bachhuberovi, panu učiteli Františku Holíkovi a panu řediteli Janu Horákovi. Po uvítání jedna skupina žáků zůstala v BoMBě a druhá, ta početnější se vydala do sportovní haly hrát sálovku. Skupinu, která zůstala v BoMBě, tvořili žáci dopisovatelé, kteří již od začátku tohoto školního roku navázali nové přátelství s našimi žáky ze 6. třídy a po společném prvním setkání v lednu v německém Neuschenau, bylo včerejší setkání v pořadí již druhé. Žáci dopisovatelé měli včera svůj vlastní program, pod vedením paní učitelek Ley Šverákové a Birgit Klee postupně navštívili kostel, křížovou cestu, židovský hřbitov a co by diváci navštívili i probíhající turnaj ve sportovní hale.
Skupina fotbalistů se přesunula do haly základní školy, kde po úvodním zahájení a velmi pestrém kulturním vystoupení žáků „jojérů, diabolistů“ a akrobatů začal první fotbalový zápas mezi naší základní školou a školou z PFM Riedlhütte. Celým turnajem se nesla atmosféra fair play, vzájemného ohledu na druhého a atmosféra přátelství. Celkovým vítězem turnaje se stala škola Diterich-Bonhoeffer – Schule Schönberg, druhé místo obsadili hoši z Paul-Friedl-Mittelschule Riedlhütte, třetí byli naši klucí a čtvrté místo obsadili hoši z Perlesreutu. Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášený Tobias Schneider z Riedlhütte, nejlepším brankářem se stal Marcel Friedl ze Schönbergu a celkově nejlepším střelcem turnaje s 11 vstřelenými brankami se stal Dušan Kapuscinský z naší ZŠ.
Po společném obědě si žáci všech tří škol procházkou prohlédli naše město a vyrazili zpět „nach Deutschland“.