BOZP

BOZP – směrnice, poučení, řády, školení, osobní listy (vše uloženo v BOZP dokumentaci školy)


sm_BOZP 1 Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních


sm_BOZP 2 Školení BOZP zaměstnanců a žáků


sm_BOZP 3 Pracovně lékařské služby pro zaměstnance


sm_BOZP 4 Traumatologický plán


sm_BOZP 5 Pokyn ředitele školy k zajištění první pomoci a evidenci pracovních a školních úrazů


sm_BOZP 6 Směrnice pro poskytování OOPP


sm_BOZP 7 Požární poplachová směrnice


sm_BOZP 8 Požární evakuační plán


sm_BOZP 9 Požární hlídky jednotlivých prostorů


sm_BOZP 10 Požární řád jednotlivých prostorů


sm_BOZP 11 Provozní řád počítačové a multimediální učebny


sm_BOZP 12 Provozní řád jazykové učebny


sm_BOZP 13 Provozní řád cvičné kuchyně


sm_BOZP 14 Osnova poučení žáka ZŠ o bezpečnosti a ochraně zdraví na začátku školního roku v učebně fyziky a chemie


sm_BOZP 15 Osnova poučení žáků ZŠ před školním výletem


sm_BOZP 16 Osnova poučení žáků ZŠ před horskou turistikou


sm_BOZP 17 Osnova poučení žáka ZŠ o bezpečnosti a ochraně zdraví před lyžařským výcvikem


sm_BOZP 18 Osnova poučení žáků ZŠ o bezpečnosti a ochraně zdraví v tělesné výchově


sm_BOZP 19 Tělocvična – Provozní řád


sm_BOZP 20 Osnova poučení žáků ZŠ před pracovními činnostmi (pozemky, dílny)


sm_BOZP 21 Osnova poučení žáků ZŠ při vodní turistice


sm_BOZP 22 Osnova poučení žáků ZŠ před bruslením organizovaným základní školou (zimní stadion, venkovní kluziště)


sm_BOZP 23 Osnova poučení žákůZŠ před výukou plavání, případně před koupáním a návštěvou aquaparku


sm_BOZP 24 Školení PO pedagogických zaměstnanců


sm_BOZP 25 Školení pedagogických zaměstnanců o BOZP


sm_BOZP 26 Školení PO provozních zaměstnanců


sm_BOZP 27 Školení provozních zaměstnanců o BOZP


sm_BOZP 28 Školení bezpečnosti práce pro vedoucí zaměstnance


sm_BOZP 29 Školení PO pro vedoucí zaměstnance


sm_BOZP 30 Školení BOZP a PO pro zaměstnance


sm_BOZP 31 Smlouvy s lékaři poskytujícími pracovně lékařské služby


sm_BOZP 32 Identifikace nebezpečí a opatření k jejich odstranění


sm_BOZP 33 Směrnice o pracích a pracovištích zakázaných zam., těhotným a kojícím,…