Back to Top

Předmětové komise

Od začátku školního roku 2014/2015 začaly v Základní škole profesora Josefa Brože Vlachovo Březí pracovat předmětové komise. Naši učitelé se scházejí na pravidelných poradách předmětových komisí, při kterých společně plánují školní kola olympiád, navrhují různá doplnění výuky jednotlivých předmětů a změny Školního vzdělávacího programu „Tady máme kořeny“. Hlavním úkolem předmětových komisí je neustálé vylepšování výchovně vzdělávacího procesu v naší základní škole.

Vedoucí předmětových komisí:
1.st. I. a II. třídy – Mgr. Jindřiška Krankušová
1. st. III. – V. třídy – Mgr. Jana Ondřichová
Aj, Nj – Mgr. Markéta Jungwirthová
Čj, Pč – Mgr. Helena Dvořáková
TV, VV, Hv – Mgr. Markéta Horáková
Př, Ch – Mgr. Tamara Rákosníková
Ov, Dě – Mgr. Alena Weberová
Ma, Fy – Ing. Lea Šveráková