Školní družina

Školní vzdělávací program Školní družiny "Kozlíci"
Vnitřní řád školní družiny
Zápisní lístek do školní družiny
provozní doba:
ranní provoz: 6:00 až 7:40
odpolední provoz: 11:35 až 15:30

kapacita: 90 dětí

paní vychovatelky:
ŠD1: Blanka Matoušková
ŠD2: Alena Nováková
ŠD3: zájmové útvary - kroužky

Školní družinu navštěvují v letošním roce 2015/2016 děti od 1.-4. třídy. Jsou zapojeny do různých kroužků jako je Kutílek, sportovní hry, aerobik aj. Nově zrekonstruované a vybavené prostory ŠD1 a ŠD2 využívají děti k tvoření, hraní a odpočinku po vyučování. Školní družina se aktivně zapojuje do akcí pořádaných školou. Činnost je zaměřena i na pobyt venku jehož obsah je přizpůsobený ročnímu období.

Děkujeme firmě INOS-SERVIS s.r.o. a Honebnímu společenství Vlachovo Březí za finanční příspěvek na vybavení Školní družiny!!!

2. oddělení školní družiny v novém kabátě

Významný den školy - 116. výročí založení školy pod Svatým Duchem
=práce žáků školní družiny=