Back to Top

Školní družina

Školní vzdělávací program Školní družiny „Kozlíci“
Vnitřní řád školní družiny
Zápisní lístek do školní družiny
Úplata ve školní družině

provozní doba:
ranní provoz: 6:00 až 7:40
odpolední provoz: 11:35 až 15:30

kapacita: 90 dětí

paní vychovatelky:
ŠD1: Blanka Matoušková
ŠD2: Alena Nováková
ŠD3: zájmové útvary – kroužky

Školní družinu navštěvují děti od 1.-5. třídy. Jsou zapojeny do různých kroužků jako je Kutílek, sportovní hry, aerobik aj. Nově zrekonstruované a vybavené prostory ŠD1 a ŠD2 využívají děti k tvoření, hraní a odpočinku po vyučování. Školní družina se aktivně zapojuje do akcí pořádaných školou. Činnost je zaměřena i na pobyt venku jehož obsah je přizpůsobený ročnímu období.

 

2. oddělení školní družiny v novém kabátě