Back to Top

Vzdělávání pro všechny III výzva č. 02_20_080

Vdělávání pro všechny III

výzvy č. 02_20_080 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) – MRR v prioritní ose 3

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

 

datum zahájení fyzické realizace projektu 01. 10. 2020
celková doba realizace projektu 24 měsíců
datum ukončení fyzické realizace projektu 30. 09. 2022

 

V rámci dotace realizujeme:

Projektový den ve výuce

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

 

Délka trvání projektu: 2 roky

Celková dotace: 661 340 Kč

 

Uznatelné výdaje:

mzdové prostředky

materiál přímo související s aktivitami: nábytek, učební pomůcky, vybavení klubů,..

ostatní výdaje: kopírovací materiál, kancelářský materiál…..