Back to Top

„Těšíme se na setkání v roce 2019“

 

DISPOZIČNÍ FOND
Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko CÍL EÚS 2014-2020 – 6. výzva

Těšíme se na setkání v roce 2019“

Květen 2019 (29.4. – 3.5.2019) – 5 ti denní výukový pobyt v německém Falkensteinu žáků 6. tříd

Žádost o dotaci podána 19.10.2018

Projekt podpořen !!!

Smlouva podepsána: 28.03.2019

Informace o poskytnutí dotace zveřejněná na www stránkách dispozičního fondu

Celková dotace: 2070,15 EUR