Ředitel školy vyhlásil podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, tři volné dny 28., 29. a 30. června 2021

 

Volné dny byly vyhlášeny ze závažných důvodů: Rekonstrukce školní jídelny a přilehlých sociálních zařízení a z důvodu začínajících prací na rekonstrukci školních dílen.

 

 

Žáci a rodiče byli o této skutečnosti informováni způsobem: zápis do elektronické ŽK  dne 4.6.2021 a prostřednictvím webových stránek školy dne 4.6.2021

www.zs-vlachovobrezi.net

 

O vyhlášení volných dnů informoval ředitel školy zřizovatele dne 4.6.2021

 

Informace pro rodiče, kteří potřebují, aby o jejich děti bylo školou postaráno: Bude otevřeno oddělení ŠD. 

 

Ve Vlachově Březí dne 4.6.2021

 

Michal Novotný