Vážení rodiče, mílí žáci,

 

v pondělí 10.5.2021 se ve škole opět po dlouhé době uvidíme s částí žáků 2. stupně.

Jedna polovina tříd zůstane ještě na distanční výuce a druhá polovina tříd přechází na výuku v budově školy. V dalším týdnu se výuka obrátí.

 

Učíme podle platného rozvrhu hodin

 

Týden 10.5. – 14.5.

 

6.A, 6.B, 6.C, 7.A, 7.B – prezenčně

8.A, 8.B, 9.A, 9.B – distančně

 

 Co potřebujete vědět:

A) Všichni žáci se testují AG testy – žáci 2. stupně 2 x v týdnu (PO, ČT 1. vyučovací hodinu) – poznámka: děti 1. stupně testování zvládají bez obtíží, žáci 2. stupně zvládnou také.

B) Sportovní činnosti – jen venku bez roušek

C) Nošení ochranných prostředků k zakrytí úst a nosu:

Ve škole – povinnost nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu.

Mimo školu – na veřejně přístupných místech venku je povinnost nosit ochranný prostředek pouze tehdy, jsou-li od sebe osoby vzdáleny blíže než 2 metry.

 

Školní jídelna je v provozu

Obědy svým dětem přihlaste!  (www.strava.cz), tel.: 388 320 240, nebo osobně.

Těm žákům, kteří v daném týdnu plní výuku distančně, budou automaticky obědy odhlášeny. V případě, že budou chtít v tomto týdnu žáci oběd, musí si ho přihlásit – VÝDEJ DO JÍDLONOSIČŮ.

 

TESTOVÁNÍ – AG test

Osobní přítomnost žákům je umožněna jen tehdy, pokud se zúčastní AG testování s negativním výsledkem.

Průběh testování: Žáci

Základní informace: https://testovani.edu.cz/

 

Instruktážní videa k oběma centrálně distribuovaným Ag testům naleznete – DOPORUČUJEME SHLÉDNOUT!!!!

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

 

Žák přijde do školy:

A) testuje se bez přítomnosti rodiče – ve třídě s paní učitelkou/učitelem. Může si přinést svůj certifikovaný test, který si provede s ostatními žáky ve třídě.

 

B) testuje se za přítomnosti rodičů – v prostorách šatny (počká na výsledek testu, kontrolu výsledku testu provede určený zaměstnanec školy a v případě negativního výsledku jde žák do třídy). Když je výsledek pozitivní, žák i rodič okamžitě opouští budovu školy.

 

C) Přinese si potvrzení o negativním AG testu, který byl proveden lékařem (např. paní doktorka Iva Bendová)

 

D) Testovat se nemusí ti, kteří prodělali onemocnění COVID – 19 a neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu. Tuto skutečnost musí prokazatelně škole prokázat (stačí i předložení adresné SMS zprávy)

 

Povinné testování se netýká individuálních konzultací v době, kdy je žák na distanční výuce a je domluvený na osobním setkání s učitelem ve škole.