Vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením (epidemie Covid-19) vydalo MŠMT metodické doporučení pro organizaci zápisů.

 

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s platnými právními předpisy.

 

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok provázejí, bude však potřebné organizaci přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.

 

Vydávám tudíž tato pravidla pro pořádání Zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 do Základní školy profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice.

 

A) osobní předání Žádosti o přijetí – bez přítomnosti dětí

Termín: pátek 23. dubna (13:00 – 17:00) a sobota 24. dubna (9:00 – 10:30)

 

V případě, že se zákonný zástupce dítěte nemůže zápisu ve výše uvedených termínech dostavit, domluví se s vedením školy na náhradním termínu

 

Průběh

Zákonný zástupce:

   Podá ve škole Žádost o přijetí a Dotazník pro rodiče (vyplníte doma nebo ve škole – ke stažení na webových stránkách školy www.zs-vlachovobrezi.net)

   Předloží rodný list dítěte ke kontrole

   Obdrží registrační číslo

 

B) podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole

   datová schránka

   email s elektronickým podpisem

   poštou (originál žádosti o přijetí, rozhodující je datum podání na poštu)

 

V případě, že zákonný zástupce podává žádost o Odklad povinné školní docházky:

 

   Podá vyplněnou Žádost o odklad

   Dodá kladné Doporučení školského poradenského zařízení

   Dodá doporučující stanovisko odborného lékaře

 

Ve Vlachově Březí 8. března 2021

 

 

Mgr. Michal Novotný

ředitel školy

 

Zápis 2021 – oficiální plakát

 

KE STAŽENÍ:

 

Žádost o přijetí k povinné školní docházce

Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ

Žádost o odklad povinné školní docházky (při odkladu)

Žádost o vyšetření odborným lékařem

Co je potřeba pro výuku v 1. třídě