Pro připomenutí posílám informace, které jste obdrželi v pátek 9.10.2020 zprávou Komens. Z technických důvodů jsem nemohl uveřejnit na www stránky školy.

 

Výuka distančním způsobem je povinná !!! (dle novelizace Školského zákona platného od července 2020). V případě, že se žák nebude výuky účastnit, bude po rodičích vyžadována omluva jeho nepřítomnosti.

Výuka podle rozvrhu

 

Absence žáků:

před každou hodinou proběhne rychlá evidence přítomných žáků – žáci, kteří chybí budou zapsáni do TK

 

Žáci, kteří se nebudou připojovat (technický problém) – školou bude vyžadována jejich přítomnost ve škole v obou po sobě jdoucích týdnech. Bude jim umožněna výuka ve škole v prázdných třídách pod dohledem pedagogů.

 

Střídání Distanční a Prezenční výuky v sudém a lichém týdnu ročníky 6,7 a 8,9

 

12.10.2020 – 16.10.2020

6.A, 6.B, 6.C, 7.A, 7.B – výuka ve škole

8.A, 8.B, 9.A, 9.B – distanční vzdělávání

 

19.10.2020 – 23.10.2020

6.A, 6.B, 6.C, 7.A, 7.B – distanční vzdělávání

8.A, 8.B, 9.A, 9.B – výuka ve škole

 

VÝUKA:

Trváme na zapnutých kamerách – zaručen přehled o práci žáků při vyučování.

 

Žáci byli seznámeni s prostředím classroom učebny – kde naleznou žáci vygenerovaný odkaz na MEET, kde odkaz na MEET naleznou v případě mobilu.

 

Připomenuli jsme žákům systém výuky – vypnuté reproduktory,…

 

Hodina začíná v čase, který udává rozvrh hodin.

 

Vyučovací hodina bude trvat 15-25 min. výklad + např. zbytek vyučování zápis poznámek, vyřešení dvou příkladů v matematice, opsání slovíček,…….

 

 

Výchovné předměty (VV, Hv a TV) a PČ a IKT – nebudeme se s žáky spojovat – pošleme do učeben v týdnu distanční výuky nepovinný úkol, nebo materiál – nebudeme vždy vyžadovat zpětnou vazbu.

 

V týdnu distanční výuky nebudeme známkovat – připravíme žáky a v týdnu prezenční výuky vyzkoušíme, napíšeme test,….

 

DÚ při distanční výuce – velice přiměřeně, dopsání poznámek, slovíček, doplnění aktuální hodiny.

VÝSTUP z vyučovací hodiny – pokud je to možné, např. ofocené poznámky, výklad, slovíčka, příklady,….budou poslány do učebny. To pro případ, že žák bude mít technické problémy a hodiny se nezúčastní. Později si alespoň napíše poznámky.

 

Školní jídelna – při distanční výuce mohou žáci odebírat oběd – žák půjde do ŠJ vchodem pro cizí strávníky (od sv. Ducha) podle rozvrhu hodin. V případě, že poslední hodinou je TV, VV, Hv, Pč, může jít žák na oběd v době této hodiny. Rodiče si musí odhlásit obědy, pokud se žák stravování účastnit nebude. Oběd v případě neodhlášení propadne!!!!! Pokud jde žák na oběd po poslední hodině ve 13:20, paní kuchařky s tímto mimořádným opatřením budou počítat a výdej obědů prodlouží.

 

Ostatní

 

ŠD – normální provoz

Kroužky rušíme

Deskové hry a Kutílek pod ŠD běží dál, pokud bude dostatek žáků

Doučování může běžet