Dnes je pátek 26. června 2020. Jelikož v pondělí a úterý je na naší škole vyhlášeno ředitelské volno, je tento den posledním ve školním roce 2019/2020. V září 2019 nikdo nepočítal s tím, že tento školní rok se zapíše do dějin nejen naší školy, nýbrž celého světa jako rok, kdy se v březnu vše zastavilo. Zavřely se školy, podniky, firmy, restaurace, divadla i sportovní zařízení a jiné. Vše utichlo, rušné ulice se vyprázdnily, města oněměla. Školní lavice žáků 2. stupně od poloviny března zůstaly prázdné až doteď. Ještě že alespoň mnozí žáci 1. stupně mohli alespoň poslední měsíc školu navštěvovat!

Byl to zvláštní rok. V září jsme společně oslavili 120. výročí naší školy velkou oslavou v tělocvičně. Na podzim jsme uspořádali tradiční v pořadí již 8. Výstavu dýní a 17. ročník Dne poezie. Připomenuli jsme si významné výročí 30 let od Sametové revoluce a společně jsme si celá škola zabubnovali v rámci vzdělávacího programu Bubny do škol. Postupně k nám do tříd zavítali sv. Mikuláš, sv. Barborky a sv. Lucie. Dále jsme pak společně prošli každoročním projektem Od Barborek do Tří králů. Po pololetních prázdninách jsme jako první okres v republice nastoupili na jarní prázdniny a hned po nich se žáci 7. ročníku vydali na lyžařský výcvik. A v úterý 10. března se ze všech médií rozhlasů, televizí, internetu na nás valila jedna zpráva za druhou o vzniku nastalé situace s rozšířením pandemie viru Covid – 19, Koronaviru.

Počáteční šok, uzavření škol a zavření vás žáků a učitelů do svých domovů jsme během několika málo dní překonali tím, že jsme ve škole poměrně brzy zavedli vzdělávání prostřednictvím videokonferencí. Tím jsme opustili izolaci nás všech. Opět jsme se mohli vidět, mluvit spolu, učit se a překlenout tak dobu nicnedělání a nudy. Také ten, který v době odstávky škol nebyl pohodlný a líný, mohl dohnat zameškanou látku, ba dokonce látku proběhnuvšího školního roku probrat. Tací žáci budou mít obrovskou výhodu a náskok v příštím školním roce, vše jim ve škole půjde lépe.

Kdo z nás si v září mohl představit, že jediným nástrojem k realizaci vzdělávání ve škole bude od poloviny března až dodnes internet! Používání digitálních technologií notebooků, tabletů, ipadů, chytrých telefonů a využívání google nástrojů a google účtů se stalo každodenní záležitostí a potřebou.  

Ale téměř všichni jsme to zvládli! Jak vy žáci, tak my učitelé. Využití digitálních technologií se stalo běžnou denní praxí a v tomto trendu budeme i v budoucnu pokračovat.

 

Žákyně roku 2020

Po projednání v Pedagogické radě dne 22. června 2020 bylo pedagogy rozhodnuto, že držitelem čestného titulu Žák-Žákyně roku bude pro tento školní rok v držení Simony Smržové ze třídy 9.A. Tato žákyně dlouhodobě dosahovala velmi dobrých studijních výsledků, byla příkladem všem žákům v prospěchu i chování, dobře reprezentovala naší školu v okresních a krajských kolech soutěží v anglickém jazyce a byla oporou v pracích pro třídu a školu.  Za její výborné výsledky ve škole, účast v okresních soutěžích a příkladné chování si toto významné ocenění zcela jistě zaslouží. V loňském školním roce 2018/2019  byl čestný titul Žák/Žákyně roku 2019 udělen Kateřině Tažejové.

 

Soutěž ve sběru papíru:

PODZIM 2019: 14 345 Kg

Pudivítrová Elena – 1060 Kg – 1. místo

Bubíková Viktorie – 925 Kg – 2. místo

Majerová Ivana – 765 Kg – 3. místo

 

TŘÍDY:

Třída 1.B – 1. místo – 2422 Kg

Třída 6.B – 2. místo – 1914 Kg

Třída 5.A – 3. místo – 1316 Kg

 

 

Tradiční pingpongový turnaj dvojic 2020

O mistra Základní školy profesora Josefa Brože – 10. ročník také nemohl proběhnout. Budeme se těšit na příští školní rok.

 

Absolventi 2019/2020

Brány naší základní školy opouští 32 žáků 9. ročníku. Na prvním stupni byli vedeni třídními paní učitelkami Martou Kadlecovou v 1. a 2. třídě, Janou Tažejovou ve 3., 4. a 5. třídě. Na druhém stupni došlo k rozdělení třídy. „A“ třídu měla od 6. do 9. třídy na starost paní učitelka Lea Šveráková a „B“ třídu paní učitelka Helena Dvořáková. Děkuji paní učitelkám za přípravu žáků, za profesionální přístup k výuce a výchově našich deváťáků a také za bezbřehou trpělivost.

Všem deváťákům přeji co nejlepší vykročení na cestu za středním vzděláním a tím za budoucím povoláním a hlavně zdraví.

 

A kam jdou deváťáci na střední školy?:

 

9.A – 18 žáků –  p.uč. Lea Šveráková – 6 x učební obory, 3 x gymnázium, 9 x SŠ

9.B – 14 žáků – p.uč. Helena Dvořáková – 2 x učební obory, 2 x gymnázium, 10 x SŠ

 

Mgr. Jindřiška Koubová

Paní učitelka Jindřiška Koubová předáním letošního vysvědčení končí po mnoha letech svou pedagogickou pouť.  Od 1. září 2020 budeme velice rádi, když ji budeme občas, třeba i velmi nepravidelně, opět vidět za katedrou. Přejeme jí hlavně mnoho zdraví, odpočinku. Současně jí děkuje mnoho generací žáků a současní i bývalí kolegové za krásný lidský a profesionální přístup. Děkujeme jí za to, že vždy byla oporou celého pedagogického sboru a to především jejím optimistickým přístupem ke všemu. Vždy z paní učitelky vyzařovala pohoda a tou pohodou jsme se tak rádi nechali pravidelně nakazit. Paní učitelko, děkujeme!

 

Přeji vám všem, ať ve škole máte jakoukoliv roli, velký, dlouhý a co nejkvalitnější odpočinek od věcí školních i jiných. Přeji vám všem zdraví. Přeji naší škole poklidné další roky. Budu jen doufat a věřit, že my všichni, co jsme tady, budeme jednou vzpomínat a vyprávět našim dětem, vnuků a vnučkám o tom, jak kdysi dávno jsme zažili dobu, kdy byly téměř 3 měsíce školy zavřené.

 

Michal Novotný