V polovině března se školy zavřely. Od počátku jsme si plně uvědomovali, že vzdělávání dětí musíme i nadále co nejlépe zabezpečit my ze školy a co nejvíce pomoci rodičům s domácí výukou. Pouhé posílání úkolů s požadavkem vypracování do určité doby a bez „osobního“ kontaktu učitelů a žáků bereme ve škole jako absolutně krajní řešení.

 

A proto jsme se vydali cestou, která nám zajišťuje pravé on-line vzdělávání. Tři týdny nám trvalo technicky zajistit zavedení prostředí G Suite pro vzdělávání společnosti Google. Rychleji to nešlo. Nyní z celkového počtu 353 účtů zbývá pouhých 34 neaktivních!

 

DĚKUJI VŠEM RODIČŮM, JAK AKTIVNĚ ŘEŠILI SITUACI S PŘIHLÁŠNÍM A ZAPOJENÍM SVÝCH DĚTÍ DO NÁMI ZAVEDENÉHO SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU!!! JAK DOKÁZALI PRUŽNĚ A TRPĚLIVĚ ŘEŠIT TECHNICKĚ PROBLÉMY !!

 

Vzniklá situace nás dovedla k zavedení komplexního nástroje pro vzdělávání žáků v on-line prostředí. G Suite pro vzdělávání, především pak její aplikace UČEBNA a MEET, pak najdou u nás ve Vlachově Březí uplatnění, a to nejen v této době, nýbrž se stanou nedílnou součástí přípravy dětí v budoucnu. Platforma GOOGLE a její aplikace doplní námi zavedený systém Bakaláři. Oba systémy budou plně využívány.

Google nástroj (G-Suite) nám ukáže nové možnosti v on-line komunikaci a vzdělávání.

Již více jak 14 dnů se stávají videokonference běžnou součástí výuky na naší škole. I přes počáteční technické překážky se žáci s vyučujícími setkávají prostřednictvím video výuky den ode dne ve větším počtu a s větší zkušeností žáků i učitelů při její realizaci.

 

S obdivem a potěšením sleduji, jak se rozšiřuje použití nového nástroje Google Classroom a Meet u nás ve škole!!!!! Všichni pedagogičtí pracovníci prošli v menších skupinkách úvodním školením potřebným pro uspořádání video výuky a základní prací s Učebnou a nyní probíhá jejich školení s tvorbou úkolů v jednotlivých kurzech.

 

Jsme na počátku. Vznikají a budou vznikat různé technické potíže. Jsem přesvědčený, že tato koronavirová krize povede ke zlepšení digitálního vybavení a digitálních kompetencí (jak je teď moderní říkat) nás všech ze školy, rodičů i žáků.