V pátek 17. ledna 2020 se uskutečnil v odpoledních hodinách v Základní škole profesora Josefa Brože ve Vlachově Březí „Den otevřených dveří“ pro naše budoucí školáky. Tato akce doplňuje projekt Adaptace předškoláků, který jsme na naší základní škole zavedli před šesti lety a prostřednictvím něho přibližujeme v průběhu školního roku předškolákům jejich budoucí „pracoviště“. Celý projekt jsme letos začali právě zmíněnou akcí, jejíž program a celou realizaci měla na starost školní družina včele s paní vychovatelkou Alenou Novákovou. Po uvítání dětí a jejich rodičů v galerii BoMBa se všechny zúčastněné děti s jejich rodiči dostaly prostřednictvím orientační šipkované do všech míst naší základní školy a řádně si ji tak prohlédly a prozkoumaly. Na začátku dostaly děti s rodiči drobné rady, jak se mají po škole pohybovat. Pak už to bylo jen na nich samotných. Po škole děti chodily za pomoci rozlišovacích kloboučků a doprovodu budoucích starších spolužáků – tematicky převlečených do úboru plavčíků, neboť naše škola se pro toto odpoledne stala pirátskou lodí. Na dětech bylo vidět nadšení, když hledaly další a další úkoly. Důležité je, že nikdo nezabloudil a za odměnu si domů odnášely obrázky, deset obrázků za splněné úkoly, malou sladkost a dobrou náladu. 

Vedení školy děkuje paní vychovatelkám a všem zúčastněným a již nyní se těšíme na duben 2020, kdy se naši předškoláčkové dostaví k zápisu žáků pro školní rok 2020/2021. Tak ať se vám daří!!!