Tříkrálová sbírka 2020

VYBRÁNO: 9200 Kč

Naši milí žáci a jejich vážení rodiče, 6. ledna 2020 je datum příchodu Tří králů a i v Čechách je jejich příchod spojován s Tříkrálovou sbírkou. V naší škole jí říkáme Tři korunky pro 3 krále a je součástí celoškolního projektu „Od Barborek do Tří králů“. V roce 2020 to je naše 16. Tříkrálová sbírka. Za peníze, vybrané při sbírkách, se snažíme dělat dobré skutky a pomáhat druhým.

Tak jako v předchozích létech, tak i v tom letošním roce přispějeme vybranými penězi těm, kteří to potřebují, těm kteří to v běžném životě mají o poznání těžší než ostatní. O tom, jak jsme rozdělili vybrané peníze, vás budeme informovat.

Tříkrálová sbírka proběhla v pondělí 6. ledna 2020. Tři králové Roman Frček, Petr Předota a František Bušek navštívili každou třídu, sborovny, školní jídelnu, ZUMŠ a úžasně zazpívali, peníze vybrali, radost všem udělali a celý projekt „Od barborek do Tří králů“ zakončili. Děkujeme jim za to a paní učitelce Dvořákové děkujeme za vedení celého projektu.

S pozdravem a velkým poděkováním za podporu, Michal Novotný.