Dne 27. 11. 2019 se v naší škole uskutečnil výukový program s názvem Bubny do škol. Během 2. a 3. vyučovací hodiny byly žákům obou stupňů představeny různé bicí nástroje.  Nejednalo se však o žádnou „suchou přednášku“, všichni žáci byli po celou dobu programu aktivně zapojeni. Nejprve si vyzkoušeli koordinaci rukou a nohou, poté každý obdržel boomwhackers, což je plastová tyč různé barvy. Každá z barev hraje jiný tón a jejich seskládáním dostanete stupnici anebo můžete zahrát např. Beethovenovu Ódu na radost, jako naši žáci. V druhé části programu každý z žáků dostal nějaký buben či bubínek, a když pak všichni spustili, tak se tělocvična otřásala v základech. Takto interaktivní program jsme tu ještě neměli. Na závěr můžeme jen konstatovat, že si to všichni, včetně p. učitelek a učitelů, moc užili.

Mgr. Helena Dvořáková