Ve čtvrtek 25. 10. proběhla v galerii BoMBa přednáška pro žáky 7. – 9. tříd na téma Židovské památky jihozápadních Čech.

Přestože již ve Vlachově Březí v současné době žádný židovský občan nežije, ještě před začátkem druhé světové války zde žila početná židovská komunita, o čemž vypovídá vlachovobřezský židovský hřbitov. O něm a o mnoha dalších přednášel PhDr. Václav Fred Chvátal, vědecký pracovník muzea v západočeském Tachově a v německém Pasově. Povídání doplnil spoustou obrázků nejen hřbitovů, ale i dalších židovských památek – synagog, např. té ve Čkyni. Nepovídal však pouze o hřbitovech, byť k tomu nadcházející svátek „Dušiček“ přímo vybízí, ale i o životě a židovských rituálech. V závěru pak došlo na otázky žáků, které ke všeobecné spokojenosti publika všechny zodpověděl.

Večer pak v téže galerii měla tato přednáška reprízu pro vlachovobřezskou veřejnost a přijel na ni i pan Vladimír Silovský, jeden ze „zachránců“ čkyňské synagogy.

Děkujeme p. uč. Heleně Dvořákové za uspořádání přednášky.