Dne 16. října 2019 navštívil naší školu pan René Josef s divadelním představením „Založení Československé republiky, aneb z deníku pradědečka“. Krásně podané vyprávění o svém dědečkovi, který byl vojákem, legionářem, tajným agentem a pilotem, se žákům ze 4. až 9. ročníků líbilo. Seznámili se s jedním z nejdůležitějších období našich dějin. Představení bylo vtipně podané a proložené písněmi.

zapsala: Zuzana Beránková