Hudebně literární pořad …PŘEMILÝ PŘÍTELI…

V 5. třídě se žáci v předmětu Vlastivěda seznamují s obdobím národního obrození, kdy čeští vlastenci museli vynaložit velké úsilí, aby upadající český jazyk opět vzkřísili, obrodili. O šíření národního jazyka se snažil také vlastenec pocházející z našeho městečka Jan Vlastislav Plánek, který pocházel z velmi chudých poměrů, vyučil se truhlářem, ale sám se usilovně vzdělával . Zajímal se četbu a pokoušel se o psaní básní v češtině. V roce 1818 se přestěhoval do Strakonic, kde se přátelil s básníkem národního obrození Františkem Ladislavem Čelakovským.
O této zajímavé osobnosti se dnes 25. září 2019 dozvěděli v hudebně literárním pořadu …Přemilý příteli… žáci 5. tříd, kde jim byla přiblížena doba národního obrození básněmi F.L. Čelakovského a J.V. Plánka. Děkujeme paní Tatjaně Tláskalové, paní Heleně Fraňkové a panu Antonínu Lencovi za zajímavé přiblížení části českých dějin.