Dne 16.9.2019 se žáci sedmých tříd společně se svými třídními učitelkami zúčastnili v Prachaticích Dne branné přípravy, který se konal u příležitosti Světového dne první pomoci. Tato akce upozorňuje na důležitost znalostí první pomoci. Děti měly možnost prohlédnout si vozy a techniku IZS. Společně s instruktorem si vyzkoušely kardiopulmonální resuscitaci na resuscitačních fantomech a dozvěděly se, jak postupovat při ošetření různých poranění. Na závěr zhlédly ukázku práce Jihočeské záchranné kynologické brigády.

zapsala: Michaela Karešová