Dobrý den, ahoj žáci, ahoj kolegové, ahoj rodiče a přátelé naší školy.
V pondělí 2. září 2019 začal nový školní rok, rok 2019/2020. Tento den je prvním dnem povinné školní docházky 31 našich nových prvňáčků, které jsme slavnostně přivítali v naší Základní škole profesora Josefa Brože. Našim novým spolužákům, klukům a děvčatům z 1. třídy, přejeme jen to nejlepší, ať se jim vše daří, nedělají si starosti, poznali ve škole hodně nových kamarádů a těšili se do školy každý den tak, jako se jistě těšili dnes.
V pondělí prošlo vstupními dveřmi do naší školy 323 žáků. Pro některé z žáků začal školní rok netradičním stěhováním do jiné třídy. Týká se to hlavně loňských páťáků, kteří našli na druhém stupni své nové třídy, které budou obývat celé čtyři roky. Novým žákům 2. stupně ZŠ přeji mnoho úspěchů v novém prostředí a skvělou spolupráci se všemi učiteli, a to především s jejich třídní paní učitelkou Tamarou Rákosníkovou a panem učitelem Martinem Hubáčkem
Nový školní rok je i rokem, kdy na naší škole došlo k několika personálním změnám. Na naší škole již v letošním školním roce nebude vyučovat paní učitelka Růžena Balková a pan učitel František Holík. Novými posilami našeho učitelského týmu jsou od tohoto dne paní učitelka Lenka Wiesnerová a pan učitel Jiří Vejvoda.
Všichni jim přejeme do začátku jen to nejlepší, ať se jim u nás líbí a ať se jim daří řemeslo podle jejich představ, podle jejich nejlepšího vědomí a svědomí a podle představ Jana Amose Komenského.
Naše škola má svůj vlastní školní vzdělávací program, který má název „Tady máme kořeny“, což si pravidelně společně připomínáme. Téměř všichni, kteří se každodenně potkáváme zde ve škole, máme pouto k našemu městu, k našemu regionu. Každý z nás máme v našem krásném městě zapuštěný do země pomyslný kořen, má k městu vytvořené pouto.
Žáci, děti, ať je nám tu spolu dobře, zdravme se a pomáhejme si navzájem, protože pozdrav ani pomoc nic nestojí, neničme si své okolí, protože každý z vás ví, kolik dá práce něco vytvořit a nejdůležitější věc nakonec, buďme na sebe hodní a neubližujme si.
Všechny vás z ředitelny zdravím a přeju všem jen to NEJ a poklidnou plavbu vodami školního roku 2019/2020.

Michal Novotný