Než opustí nejstarší žáci naší školu, tak mají jednu poslední povinnost. Uspořádat tradiční akci „Derniéru Deváťáků“. Žáci, kteří zanedlouho budou chodit na střední školy, by měli umět prezentovat svou práci, prezentovat sami sebe, měli by umět samostatně i ve spolupráci s ostatními spolužáky pracovat. Stalo se proto na naší škole tradicí, že se koná v předposledním dnu školního roku rozlučka žáků devátých ročníků se školou, učiteli a jejich mladšími spolužáky za přítomnosti rodičů, kamarádů a všech, kteří chtějí naše nejstarší chlapce a dívky vidět. Galerie BoMBa byla ve čtvrtek 27. června v 15 hodin plná! Všichni diváci měli možnost spatřit nádherný kulturní program, seznámit se s budoucími studijními kroky jednotlivých žáků a při tom všem se hodně pobavit. Za to jim a jejich třídním učitelům Tamaře Rákosníkové a Martinovi Hubáčkovi moc děkujeme.

Rozlučka pokračovala příští den po rozdání vysvědčení před školou. Za zvuku školního zvonu a potlesku všech, procházeli ve společenských šatech odění Deváťáci špalírem tvořeného všemi žáky školy. Posléze se shromáždili před hlavním vchodem, zazpívali, přednesli slavnostní řeč, všem učitelům a svým rodičům poděkovali a potom předali štafetu v podobě velké tužky současným žákům 8. třídy. Tím jejich cesta za vzděláním v naší škole profesora Josefa Brože skončila. Věříme, že ještě o vás uslyšíme!