V průběhu měsíců března a dubna proběhla výtvarná soutěž „Šumavský štětec“, kterou pořádala ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy. Jejím tématem bylo jakýmkoliv způsobem a technikou ztvárnit téma „Šumava, šumavská fauna nebo flora“. Naše škola se jí účastnila ve dvou kategoriích, a v obou se také umístila! Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo v úterý 11.6.2016 v areálu ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy, kde se v kategorii mladších žáků se svým obrazem „Lišky“, který byl zhotoven technikou suchého pastelu, umístila na druhém místě žákyně z 5.B, Anna Marie Ulejová. V kategorii starších žáků první místo vyhrála žákyně z 6.A, Lucie Kužvartová, která namalovala technikou tempery „Jelena mezi kvetoucími stromy“. Speciální cenu rovněž převzal také žák z 5.B, a to Adam Ištok, za svůj obraz „Liščí rodiny“, nakreslenou pastelkami. Všichni žáci získali památeční cenu, diplom, medaili a spoustu věcných cen.

Žáky na soutěž připravila p. uč. Šárka Žlábková