Mezinárodní sportovní setkání 3 škol ze 3 měst ze 3 zemí – 16. setkání

V úterý 28.5.2019 se uskutečnilo jedno z mnoha mezinárodních, tradičních setkání Základní školy profesora Josefa Brože z Vlachova Březí s jejími zahraničními partnerskými školami – s německou PFM Riedlhütte a rakouskou NMS Baumgartenberg.

 

Ráno v 7:00 hodin jsme vyjeli od základní školy směr Deutschland a v 9:30 jsme byli našimi zahraničními kolegy a kamarády očekáváni v jejich základní škole. Hned po příjezdu a malém kulturním přivítání jsme se společně s oběma partnerskými školami „pustili“ do sportovních bojů. Jelikož počasí nám nepřálo a po celou dobu pršelo, celý sportovní den se odehrál ve školní tělocvičně

 

Dopoledne se soutěžilo v atletických a dovednostních disciplínách. Vždy dva žáci (chlapec a dívka) z 5., 6., 7. a 8. tříd každé školy házeli míčem na koš, skákali do dálky z místa, běhali „člunkový“ sprint a běhali štafetový běh okolo tělocvičny.

 

Po společném obědu se odpoledne uskutečnily 2 turnaje – ve vybíjené (dívky) a tradičním turnaji v kopané (chlapci).

 

Výsledky všech soutěžících a družstev jednotlivých škol se sčítaly a díky našemu vítězství v atletice, prvnímu místu v turnaji v kopané a druhému místu ve vybíjené jsme celkově celý sportovní den vyhráli a mohli jsme si společně zakřičet: „Kdo neskáče, není Čech, hop, hop, hop“.

 

V půl čtvrté odpoledne jsme se s přáteli z BGB a Riedlhütte rozloučili a vyrazili zpět do Čech.

Tento sice deštivý, ale za to povedený sportovní den a jeho bezproblémový průběh byl odměnou nejen všem žákům za skvělou reprezentaci naší školy a celé ČR v zahraničí, nýbrž také doprovázejícím učitelům – Michaele Karešové, Pavlovi Pechkovi a řediteli školy Michalu Novotnému.