S nadcházejícím koncem školního roku skončil v Základní škole profesora Josefa Brože i celoroční projekt adaptačních hodin pro budoucí prvňáčky. Ve středu 15. května byli budoucí prvňáčci se svými paní učitelkami naposledy u nás v základní škole. Těm k samotnému vstupu do základní školy zbývá už jen jeden jediný krůček a to přečkat dobu letních prázdnin. V průběhu celého školního roku jsme úzce spolupracovali s mateřskou školkou Pastelka z Vlachova Březí a s mateřskými školkami z Chluman a Bušanovic. Paní učitelky Lenka Kautmanová a Jana Tažejová si pro děti připravily celkem 4 vyučovací hodiny, které byly zaměřeny střídavě na matematiku, český jazyk, prvouku a pracovní činnosti.

Sedm let trvající a rodičovskou veřejností velmi kladně vnímaný projekt je výbornou zpětnou vazbou, že jsme se vydali správnou cestou, že umožňujeme dětem příjemnější přechod z MŠ do Základní školy, kdy eliminujeme množství stresových situací spojených s přechodem do neznámého prostředí. Již nyní probíhají přípravy na rok následující, kdy projekt Adaptace předškoláků vstoupí již do svého osmého pokračování.

Vedení školy velmi děkuje paní učitelkám Mgr. Janě Tažejové a Mgr. Lence Kautmanové za pečlivou přípravu a skvělé vedení jednotlivých adaptačních hodin.