Celosvětový Den Země připadá každoročně na 22. dubna a na naší škole jsme si tento ekologicky laděný den samozřejmě také připomněli (v úterý 23.4.). Každá třída se v průběhu vyučování zaměřila na společné téma ekologie, poznávání přírody, ochrana životního prostředí.

Deváťáci měli v tomto roce, tak jako v jiných letech, činnost předem určenou. Před jejich červnovým odchodem ze školy udělali pro přírodu, město, školu a hlavně pro sebe jeden dobrý skutek, kterým je vysázení stromečků na místech, kde jich je třeba, kde jim to určí odborník a tím byla v letošním roce paní Lebedová z Uhřic. Žáci společnými silami zasázeli 10 okrasných jabloní v lokalitě u zdi starého hřbitova.

Tradiční Den Země se na naší škole vydařil a jen doufáme, že opět našim žákům ukázal důležitost vztahu člověka k přírodě.