V rámci realizace projektu MAS Šumavsko, z.s „Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Prachatice II“, do kterého se naše základní škola zapojila, jsme v měsíci únor a březen realizovali 4 vzdělávací akce – dvě na 1. stupni a dvě na 2. stupni.

V úterý 26. února se žáci 6. tříd vydali se svými paní učitelkami do Plzně, kde navštívili interaktivní expozice a vědeckotechnické show. Žáci si v Techmanii užili jedinečný den plný interaktivní zábavy, poznávání fyzikálních zákonů, objevování zákonitostí přírody a experimentování. Pochopili, že předměty jako jsou především matematika, fyzika a chemie mohou být v praxi velká zábava a dobrodružství.

V úterý 19. března se žáci 2. a 3. tříd seznámili v rámci projektu a jeho aktivity „Svět pod lupou“ s prací s mikroskopem s objasněním částí mikroskopu a jejich funkcí. Také byla zdůrazněna bezpečnost při práci s mikroskopickými sklíčky a potom již probíhala vlastní mikroskopická pozorování spojená s prací na pracovním listu – poznávání preparátů na obrázcích, zakreslování pozorování – „ co se ti líbilo nejvíce“. Objektem pozorování byl také vlastní otisk prstu – rýhy – fotografie. Žáci si mohli vyzkoušet také vlastní přípravu preparátu.

V úterý 19. března vyrazila skupina žáků 5. tříd do Techmanie v Plzni. Děti byly rozděleny do 3 skupin, pracovaly ve dvojicích nebo trojicích. Vyplňovaly pracovní listy, odpovědi našly na interaktivních panelech. 45 minut strávila skupina s lektorkou v laboratoři, kde si vyzkoušely několik pokusů se zuby. Poté následovala 2,5 hodinová skupinová prohlídka výstavy v Planetáriu a především Techmanie, kde si všichni vyzkoušeli různé pokusy z fyziky, chemie, optiky. Jedna skupina stihla i show o Tekutém dusíku.

V pátek 22. března se žáci 8. a 9. tříd zúčastnili kurzu první pomoci Ready2help. Nejprve  byla žákům připomenuta důležitá telefonní čísla a vysvětleno , kdy a za jakých okolností je vhodné použít číslo 112 a kdy nikoliv, jaké informace je nutné sdělit dispečerovi a co následně udělat. Poté se žáci seznamovali s různými typy zranění a jak při nich postupovat. Také byli seznámeni s webovou aplikací Záchranka, kterou lze si lze stáhnout zdarma do mobilního telefonu a může být zvláště v přírodě velmi užitečná. Na závěr si mohli na figuríně vyzkoušet masáž srdce.