V letošním roce se již potřetí nekonali zápisy do prvních tříd v termínu 15. ledna do 15. února, nýbrž až v měsíci dubnu – v naší základní škole v termínu 26.4. a 27.4. Děti z mateřských školek tak mají ještě dostatek času na zlepšení svých dovedností a zlepšení celkové školní zralosti. K rozvoji jejich připravenosti na vstup do základní školy jim pomáhá již několik let i naše základní škola prostřednictvím adaptačních hodin. Paní učitelky a vedení ZŠ, paní ředitelky a paní učitelky z MŠ Pastelka Vlachovo Březí, MŠ Bušanovice a MŠ Chlumany spolupracují na konečné verzi vedení těchto adaptačních hodin, jejichž cílem je nejen připravit děti MŠ na prostředí základní školy a seznámit se s některými paními učitelkami, ale i zpříjemnit jim přechod z MŠ do ZŠ.  V letošním školním roce jsme již zkušení a vycházíme z poznatků minulých pěti let.

Zvídaví předškoláci v březnu 2018

 Ve středu 6. března, letos již podruhé, přišli a přijeli na pozvání předškoláci z mateřských škol se svými paními učitelkami, aby si zkusili své první chvilky ve škole nanečisto. Přišli bez obav, spíše zvědaví a usměvaví, rozdělili se do tříd k p. učitelce Janě Tažejové a p. u. Lence Kautmanové. Hlavním tématem byla zima a jaro, hodně počítali, povídali, básnili, zpívali, řešili různé úkoly a také něco vytvořili.

Další poznávání do školního prostředí se koná za měsíc, děti nám slíbily, že přijdou rády.