Ředitel školy vyhlásil podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, volný den v termínu 18.2.2019

 

Volný den byl vyhlášen ze závažných důvodů: Školení všech zaměstnanců školy řízené Krajským úřadem Jihočeského kraje od 8:00 – 15:00 hod.

 

Žáci a rodiče byli o této skutečnosti informováni způsobem  zápis do elektronické ŽK  dne 29.1.2019 a prostřednictvím webových stránek školy dne 29.1.2019:

www.zs-vlachovobrezi.net

 

O vyhlášení volných dnů informoval ředitel školy zřizovatele.