Vážení rodiče,

informuji vás, že jsme obdrželi od MŠMT rozhodnutí o poskytnutí dotace z prostředků EU v celkové výši 927 344 Kč.

Nová dotace zajistí po dobu následujících 2 let pokračování aktivit, které již dva roky pro vaše děti pravidelně připravujeme.

Jednotlivých kroužků se účastní více jak 70 dětí!

Název projektu: Vzdělávání pro všechny II

výzvy č. 02_18_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) – MRR v prioritní ose 3

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

datum zahájení fyzické realizace projektu 01. 10. 2018
celková doba realizace projektu 24 měsíců
datum ukončení fyzické realizace projektu 30. 09. 2020

 

V rámci dotace realizujeme:

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Klub komunikace v cizím jazyce

Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

 

Délka trvání projektu: 2 roky

Celková dotace: 927 344 Kč

Z prostředků EU: 100%​

 

Uznatelné výdaje:

mzdové prostředky

materiál přímo související s aktivitami: stavebnice, deskové hry, nábytek, učební pomůcky, vybavení klubů,..

ostatní výdaje: kopírovací materiál, kancelářský materiál…..