V pondělí 7. ledna proběhla v naší škole Tříkrálová sbírka. Žáci 9. ročníku Jiří Jůzek, David Hodonický a Jiří Čužna coby Kašpar, Melichar a Baltazar obcházeli třídu po třídě a nejen že vybírali penízky, nýbrž také zakončovali školní projekt „Od Barborek do Tří králů“, který je nedílnou součástí každoročního plánu školy. Díky němu seznamujeme žáky školy se starými lidovými zvyky a tradicemi. Tito 3 žáci byli doprovázeni prezidentkou školního sněmu Nikolou Bízkovou, která K+M+B třídám vždy pěkně představila, objasnila důvod jejich příchodu a seznámila děti s účelem, na který budou vybrané peníze použity.
Tříkrálová sbírka 2019 dala dohromady 14 618 Kč. Školská rada, žáci, učitelé, pan ředitel a paní zástupkyně, rodiče, paní kuchařky, paní uklízečky, pan školník a paní ekonomka, paní učitelky a personál a děti MŠ, ale i dárci, kteří ve vší skromnosti nechtějí být jmenováni, posílají dále krásný povánoční dárek s pocitem, že udělali dobrou věc.