Naši milí žáci a jejich vážení rodiče, 6. ledna 2019 je datum příchodu Tří králů a i v Čechách je jejich příchod spojován s Tříkrálovou sbírkou. V naší škole jí říkáme Tři korunky pro 3 krále a je součástí celoškolního projektu „Od Barborek do Tří králů“. V roce 2019 to bude naše 15. Tříkrálová sbírka. Za peníze, vybrané při sbírkách, se snažíme dělat dobré skutky a pomáhat druhým.

V letošním roce, přispějeme vybranými penězi žákovi 1. stupně se sluchovým postižením k pořízení nového kochleárního implantátu. Pořízení kochleárního implantátu je finančně velmi náročné – pojišťovna vše neproplatí.

Tříkrálová sbírka proběhne v pondělí 7. ledna. Tři králové navštíví každou třídu, sborovny, školní jídelnu, ZUMŠ…

S pozdravem a velkým poděkováním za podporu, Michal Novotný.