V dnešní době plné modernizace a uspěchanosti nesmíme zapomínat na lidové tradice, a proto se na naší škole každoročně koná projekt „Od Barborek do Tří králů“, který tyto lidové tradice žákům připomíná a učí se je poznávat. V minulých letech chodili vybraní žáci 8. a 9. ročníku  od třídy ke třídě coby Barborky a Lucie a krátkou veršovačkou objasňovali všem spolužákům podstatu připomínání si sv. Barbory (4.12.) a sv. Lucie (13.12.).

V letošním a loňském školním roce jsme udělali velkou změnu v programu. Paní učitelka Helena Dvořáková připravila s dětmi 9. ročníku divadelní představení pro všechny žáky školy, které se odehrálo v galerii BoMBa. Téměř hodinové představení, které bylo provázeno digitální projekcí, přiblížilo všem žákům školy a také předškolákům z MŠ život sv. Barbory a sv. Lucie. Téměř profesionální vystoupení všechny žáky a učitele nadchlo! Nezřídka se ozýval dlouhý potlesk!

Moc vám všem děkujeme !!!!