V neděli 3. prosince se uskutečnil 7. ročník společné akce ZŠ, ZUMŠ a Města Vlachovo Březí – Zvonečkový průvod. Po úspěšných předchozích ročnících jsme byli motivováni k ještě lepší realizaci. K tradičnímu kulturnímu představení před vstupem do Základní školy profesora Josefa Brože přibyl pozdrav občanům města na náměstí před kašnou s přáním poklidně strávené doby adventu. Celý program byl ještě doplněn svěcením adventního věnce panem farářem Šimonem Stančíkem.

Kdo v tento den neměl s sebou rolničku nebo zvoneček, jako by nebyl! V 16:00 hodin se sešlo okolo 600 účastníků a po úvodním slovu pana ředitele Michala Novotného a paní ředitelky ZUMŠ Tatjany Tláskalové postupně zazpívali děti z MŠ a žáci I. i II. stupně zimní písničky, neboť na vánoční je ještě času dost. Zapálili jsme společně první svíčku na adventním věnci a přivítali tak čas adventní, čas zklidnění, čas odpočinku a rozjímání. Po skončení se vydal zvonečkový průvod směrem na náměstí, kde později následovalo to, na co se hlavně všechny děti nejvíce těšily – rozsvícení vánočního stromu! K rozsvícení vánočního stromu a celé vánoční výzdoby města dalo pokyn hraní koled z ochozu kostelní věže, o což se postarali pánové Jiří Noha a Václav Kužvart se svými dětmi.

Město Vlachovo Březí děkuje firmě pana Jaroslava Pokorného za každoroční instalaci vánoční výzdoby a panu Romanu Mrázovi za ozvučení celé akce!