SOUTĚŽ VE SBĚRU STARÉHO PAPÍRU 2018/2019 – podzimní část

Sběr proběhne opět formou soutěže jednotlivců a tříd – 3 nejlepší sběrači a 3 nejlepší třídy budou odměněni

SYSTÉM SBĚRU:

A)

PRAVIDELNÁ DOBA PRO SBĚR – 7:15 – 8:00 hod.

Balíček bude zvážen panem školníkem nebo paní uklízečkou a následně bude žákovi předán lístek s vyznačenou hodnotou v Kg. Lístek potom žák předá třídnímu učiteli, který jej zaeviduje. Celkové výsledky za třídu včetně lístků dodá po uzavření soutěže třídní učitel vedení školy.

B)

MIMO PRAVIDELNOU DOBU PRO SBĚR

Balíček MUSÍ být řádně označen – jméno a příjmení, třída

Balíček necháte v prostoru hlavního vchodu do budovy školy – v případě zavřené školy můžete balíček nechat i před vchodem.

Balíček potom zvážíme a lístek předáme třídnímu učiteli

 

Sběr starého papíru má na naší škole tradici, rodiče s ním každoročně počítají a tak doufám, že na konci prosince bude vstupní prostor do školní budovy plný balíčků svázaného starého papíru (i netříděného). Jen ten tvrdý papír (kartony) se nesmí sbírat!!!

Plastové láhve již nevybíráme !!!

Plastová víčka vybíráme průběžně celý rok, neboť již mnohokrát jsme je posléze předali dětem s postižením, které jejich prodejem získají finanční obnos, který jim alespoň trochu usnadní již tak složitější život.   

Sběr starého papíru: školní rok 2017/2018

PODZIM: 15 163 Kg

JARO: 17 598 Kg

CELKEM: 32 761 Kg

 

Prodejem starého papíru získala naše ZŠ finanční prostředky ve výši: 75 451 Kč

 

A tak hurááá do sběrové soutěže – bude trvat celý měsíc listopad a prosinec!!!!

Začínáme v úterý 6. listopadu 2018

S pozdravem a poděkováním, Michal Novotný.