Po projednání v Pedagogické radě dne 25. června 2018 bylo pedagogy rozhodnuto, že držitelem čestného titulu Žák-Žákyně roku bude pro tento školní rok v držení Václava Plachty z 9. třídy. Tento žák dlouhodobě dosahoval velmi dobrých studijních výsledků, byl příkladem všem žákům v prospěchu i chování, dobře reprezentovala naší školu v okresních kolech soutěží a byl oporou v pracích pro třídu a školu. Za jeho výborné výsledky ve škole, účast v okresních soutěžích a příkladné chování si toto významné ocenění zcela jistě zaslouží. V loňském školním roce 2016/2017 byl čestný titul Žák/Žákyně roku 2017 udělen Barboře Bártíkové.