V měsíci květnu se uskutečnila u nás v ZŠ celoškolní výtvarná soutěž 2017 – 2018. Soutěže se zúčastnilo 80 malířů ve třech kategoriích!!! Společným téma byl kozel – znak města Vlachovo Březí. Téma bylo vybráno s ohledem na významné výročí 480 let od povýšení Vlachova Březí na městečko a 150 let od povýšení Vlachova Březí na město. Vítězem byl každý, kdo obrázek odevzdal, ale porota musela vybrat nakonec 3 nejlepší z každé kategorie. Paní učitelky výtvarné výchovy vybraly z každé kategorie 5 podle nich nejlépe vypracovaných portrétů a potom každý z poroty přidělil známku každému obrázku.
Porotu tvořili:
Učitelé:
Michal Novotný, Marta Kadlecová, Jana Tažejová , Markéta Horáková

Celkové výsledky:
I. kategorie – 1. až 2. třída
Lada Půbalová – 1. místo
Laura Šulanová – 2. místo
Zoe Jungwirthová – 3. místo

II. kategorie – 3. až 5. třída
Daniel Šmajcl – 1. místo
Johanka Ulejová – 2. místo
Pavel Dubovský – 1. místo

III. kategorie – 6. až 9. třída
Petr Předota – 1. místo
Jakub Pícha- 2. místo
Jakub Vach – 3. místo