Prvňáčkové Základní školy prof. Josefa Brože ve Vlachově Březí prožili 19. června slavnostní dopoledne. V prostorách galerie MoMBa byli pasováni na čtenáře.

Tato akce probíhá každoročně ve spolupráci s paní vedoucí Městské knihovny Jana Vlastislava Plánka ve Vlachově Březí a knihovnicí v jedné osobě – paní Helenou Fraňkovou.

Žáčci prvňáčci ušli od zářijového vstupu do školy velký kus cesty, a mají za sebou, co se týká rozsahu výuky, pořádný kus práce. Po úvodním slovu paní knihovnice a pana ředitele Michala Novotného byli žáčci prvňáčci oceněni za jejich roční školní práci v hodinách čtení, byli pasováni na čtenáře. Každý z žáčků již přečetl sám svou první knihu a má založený svůj čtenářský deník, na což jsme byli upozorněni paní třídní učitelkou Jindřiškou Krankušovou.

Prostě prvňáčkové se se svou paní učitelkou mají čím pochlubit. Vždyť první školní rok zvládli všichni chlapci a dívky na jedničku. Věříme, že si děti z první třídy odnesou lásku ke čtení a knihám, že kniha se stane jejich kamarádem, průvodcem i dobrým rádcem v celém jejich životě.

Zvláštní poděkování patří paní knihovnici za každoroční organizaci této akce, ale také paní třídní učitelce Mgr. Jindřišce Krankušové.