Wildniscamp am Frankenstein – pobyt žáků 6. tříd ze Základní školy PJB Vlachovo Březí a školy PFM Riedlhütte
Ve dnech 14. až 18. 5. 2018 strávilo 16 našich a 16 německých žáků pět krásných dnů v přírodě německého národního parku Bavorský les. Pobyt zde se konal v rámci dlouholeté spolupráce mezi oběma školami a byl součástí projektu přeshraniční spolupráce „Těšíme se na setkávání v roce 2017/18“.
V pondělí 14. 5. jsme se v 8:00 vydali na cestu do německého Wildniscampu, autobus určený pro 27 lidí snadno uvezl naši osmnáctičlennou výpravu i s jejími velkými zavazadly. Jednalo se o vybrané žáky 6.tříd a jako doprovod jeli pan ředitel M. Novotný a paní učitelka L. Šveráková. Do Wildniscampu jsme přijeli před 10. hodinou. Děti z německé Riedlhütte školy už byly přítomné, takže začalo trochu vzájemné okukování a první pokusy si kromě pozdravu také něco říci. Na úvod se nám představili pracovníci Wildniscampu, naše hlavní průvodkyně Martina, její kolegové Leonie, Lea a Lukas. Tyto čtyři osoby připravily program na celý týden a denně nás provázely.
To nejdůležitější ale měly děti před sebou – prohlídka domků, kde se bude bydlet a spát. Domečky tematicky vybudované a podle toho i pojmenované. Byl to domeček luční, vodní, lesní, stromový, podzemní a svítící hvězda.
Po prohlídce přišel první, obrovský úkol: děti se musely domluvit a domečky si rozdělit. Hlavním favoritem se stal domeček stromový, kde se spalo vysoko pod střechou na provazových sítích. O ubytování v tomto domě stálo mnoho dětí, které se ale nedokázaly dohodnout a tak místo kompromisu rozhodnul o přidělení los. Dopoledne uteklo hrozně rychle, přišel první bezmasý, zeleninový oběd a po něm seznamovací a jazykové hry.
Úterý 15. 5. jsme strávili celý den v lese. Děti hrály hry zaměřené na poznávání lesa, pochopení vazeb mezi rostlinami a živočichy a zcela nenásilně se při této činnosti učily cizí jazyk.
Ve středu 16. 5. nás čekal celodenní výlet do národního parku. Děti viděly přepouštěcí nádrže určené kdysi k plavení dřeva, výběhy s různými zvířaty, viděly tak třeba vlky, koně przewalského, tury…odpoledne jsme dorazili do největšího informačního střediska národního parku Haus zur Wildnis. Zde jsme shlédli impozantní 3D film o přírodě NP. Ocitli jsme se tak vedle rostoucích květin, v mraveništi nebo jsme pozorovali, jak žije a prokousává se stromem kůrovec. Středa ale výletem neskončila. Večer jsme měli oheň a opékali si místní bavorskou specialitu – Steckbrot. Ze zadělaného kynutého těsta si děti dělaly protáhlé placičky, ty namotávaly na klacek a to pak opékaly nad ohněm. Po opečení se Steckbrot dal z klacku stáhnout, připomínalo to pak tvarem naše kremrole.
Čtvrtek byl dnem jazykových her, dopoledne strávily děti ve společenské místnosti „Sammelraum“ a odpoledne opět venku na louce a v lese. Jednotlivé skupiny dostaly za úkol postavit z přírodního materiálu různé věci, které pak navzájem představovaly a popisovaly. Nejvíc se líbil jelen a vlk postavené v životní velikosti.
A pátek 18. 5. ten probíhal ve znamení úklidů domečků, posledních jazykových her a loučení.
Na týden strávený ve Wildniscampu budeme určitě všichni rádi vzpomínat. Byl to týden bez počítačů a (téměř) bez mobilů, bez hamburgrů, bez sladkostí, bez zmrzlin a nanuků….týden strávený v přírodě jen s kamarády, se kterými se – doufejme – ještě setkáme.

Zapsala: Lea Šveráková