Ředitel školy vyhlásil podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, volný den v termínu 30.4.2018 Žáci a rodiče byli o této skutečnosti informováni způsobem zápis do elektronické ŽK dne 30.4.2018 a prostřednictvím webových stránek školy dne 30.4.2018: www.zs-vlachovobrezi.net O vyhlášení volných dnů informoval ředitel školy zřizovatele. Michal Novotný