Dne 26. března 2018 se konalo v DDM České Budějovice krajské kolo soutěže v anglickém jazyce. Naší školu reprezentoval vítěz okresního kola David Neuberger z 8. B. Žáci změřili své znalosti v poslechu, písemném gramatickém testu a v rozhovorech mezi sebou, kde museli 15 minut hovořit o vylosovaném tématu. Ve velké konkurenci se Davidovi podařilo získat celkem 22 bodů a tímto výsledkem obsadit krásné 6. místo v celém Jihočeském kraji. Davidovi moc děkujeme za výbornou reprezentaci! Doprovod a pomoc v průběhu soutěže zajistila paní asistentka Barbora Podlešáková.
Velké poděkování patří paní učitelce Mgr. Markétě Jungwirthové a také paní učitelkám, které Davida učily v dřívějších létech, za kvalitní přípravu.