Ředitelství Základní školy ve Vlachově Březí oznamuje rodičům, že zápis dětí do l. ročníku
se bude konat ve dnech

pátek 27. dubna 2018 od l3.00 do l7.00 hodin
sobota 28. dubna 2018 od 9.00 do l0.30 hodin

Bližší informace naleznete na www stránkách školy v odkazu Předškoláci v levém menu v oddílu NAVIGACE.